Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

(3/9-2021)

Förändringar i styrelsen från 1 november 2021

Styrelsen vill härmed informera om att styrelseordförande, Jonas Näslund, under oktober 2021 kommer att flytta från föreningen och i samband med detta avgå som ordförande och styrelseledamot i Brf Löjtnantshjärtat.

För att säkerställa en så bra kunskapsöverföring som möjligt, samt att föreningens framtida intressen tas tillvara på bästa sätt, har styrelsen beslutat att involvera Jonas i det fortsatta styrelsearbetet genom så kallad adjungering.

Att adjungera betyder att styrelsen väljer in en person som tillfälligt får delta i styrelsens arbete, till exempel delta på ett styrelse- eller medlemsmöte. Jonas kommer därmed ha yttrande- och förslagsrätt, men inte röst- eller beslutsrätt. Adjungeringen planeras att pågå fram till nästa ordinarie föreningsstämma som troligtvis kommer hållas under maj-juni 2022.

Eftersom senaste föreningsstämman beslutade att låta styrelsen konstituera sig själv har styrelsen för avsikt att konstituera om sig enligt nedan från och med 1 november 2021.

Ordförande och ledamot: Jan Johansson
Vice ordförande och ledamot: Olle ström
Ekonomiansvarig och ledamot: Anna Wallin
Sekreterare och ledamot: Irina Djordjievska Tasevska
Suppleant: Matthew Mossadegh

”Jag och övriga i styrelsen är helt eniga om att det förstås är lämpligast att föreningens ordförande både är medlem och boende i Brf Löjtnantshjärtat eftersom den personliga närheten är av stor vikt för att lyckas med förtroendeuppdraget. Jag vill härmed passa på att tacka samtliga medlemmar för ert förtroende genom alla år. Det är med blandade känslor jag lämnar detta givande och roliga förtroendeuppdrag. Eftersom jag från och med 1 november 2021 kommer vara adjungerad, och därmed inte ha röst-eller beslutsrätt, hänvisas i stället samtliga frågor som kräver beslut till hela styrelsen och inte direkt till mig”

Styrelsen vill även uppmuntra er som är intresserade av framtida engagemang i föreningen att kontakta
Hanna Nguyen och Felicia Lindén i Valberedningen: valberedningen@brflojtnantshjartat.se


Med Vänlig Hälsning

Styrelsen Brf Löjtnantshjärtat
Avgående ordförande: Jonas Näslund
(12/7-2021)

Sommarinfo 2021
(7/10-2019)

AED/Hjärtstartare tillgänglig på Kadettgatan 1 


Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst. Omedelbar behandling kan kraftigt förbättra chansen för överlevnad. Styrelsen har därför införskaffat en av marknadens modernaste modell med internetuppkoppling.

Detta kan ge räddningspersonal en helhetsbild på varje hjärtstoppsfall samt att enhetens funktion kan fjärrövervakas. LIFEPAK CR2 defibrillator använder enkla gränssnitt, ljudanvisningar och automatiska funktioner för att hålla användaren fokuserad vid en nödsituation.

Elektroderna kan användas på både vuxna och barn.
(3/7-2017)

Olovlig användning av boendeparkering

 

Trots att området är ordentligt skyltat händer det tyvärr allt för ofta att medlemmars förhyrda platser används olovligt.

För att "skydda" föreningens p-platser har styrelsen beslutat att numrerade p-tillstånd ska användas för att även besökare i området ska kunna notera dessa och föroppningsvis respektera våra förhyrda p-platser. Styrelsen vore tacksam om vi tilllsammans kan hjälpas åt att påtala detta för besökare som vi ser parkera utan giltigt tillstånd.

 

 

(11/3-2017)

Återvinningskärl för småsaker

 

Styrelsen har ordnat så att det monterats upp återvinningskärl från Renova i barnvagns/rullstolsförråd i samtliga trappuppgångar.

Här kan man lämna Småbatterier, Lampor och Småelektronik. Det kommer även att delas ut en speciellt framtagen liten bag till varje lägenhet för detta ändamål.. Dessa är restnoterade hos Renova för tillfället men beräknas komma inom kort.

 

 

(28/2-2017)

Namnändringar samt nycklar och tags

 

Om man av olika anledningar önskar ändra namnet/namnen som är kopplade till sin lägenhet kontaktar man själv föreningens tekniske förvaltare Esplanad. Maila eller ring in ändringarna samt adress och lägenhetsnr så ändrar Esplanad i portelefon, postbox, lista i trapphus samt tidningsställ. Mikael Andersson på Esplanad har även en fullmakt att bistå med hjälp av nya nycklar samt tags till föreningens medlemmar.

 

Mail: info@esplanad.nu

Tel: 031-788 28 00

 

 

(1/12-2016)

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

 

Är du själv intresserad, eller känner du någon som skulle vilja vara med och ta hand om vår förening? Kontakta då valberedningen på följande adress: valbredningen@brflojtnantshjartat.se