TrivselreglerSå här har vi det hos oss i Brf Löjtnantshjärtat


Det är föreningen som äger husen, du bor där till självkostnadspris. Medlemsavgiften täcker föreningens löpande utgifter samt framtida underhåll.


Du tillsammans med dina grannar har möjlighet att påverka avgiften. Genom att visa varsamhet och hänsyn mot våra hus och grönområden, sopsortera och kompostera kan vi hålla våra avgifter nere.


Visa hänsyn till dina grannar


Tänk på att du bor i ett flerfamiljshus, störande ljud bör generellt undvikas och får inte förekomma mellan

kl 22.00 – 06.00 Borrning i väggar får ej förekomma efter kl 20.00 och bör på helger påbörjas efter kl 10.00


Det är alltid trevligt med en fest, säg gärna till dina grannar i förväg. En förvarnad granne har mer förståelse. Om någon har invändningar, försök att komma överens om en lämplig tidpunkt för då ljudnivån ska sänkas.


Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll,- även för besökare till lägenheten.


Tänk även på att vissa ljud sprider sig extra långt i våra betongväggar. Att spela musik är jättetrevligt, men grannen som bara får njuta av bastonerna uppskattar det troligtvis inte lika mycket. Tänk på att sänka basen och montera gärna dämpande material under högtalarna för att minska mängden basljud som sprider sig till grannarna. Tänk även på ljudnivån vid öppna fönster och uteplatsdörrar.


Hemförsäkring


Som boende i Brf Löjtnantshjärtat räcker det att teckna en vanlig hemförsäkring. Föreningen har gemensamt tecknat en tilläggsförsäkring hos Trygg Hansa som täcker bostadsrättstillägget. Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Se certifikat nedan:


Denna tilläggsförsäkring ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring, i valfritt försäkringsbolag.
Det är genom hemförsäkringen man har skydd för sitt eget lösöre samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring!
Tilläggsförsäkringen förnyas årligen i samband med att fastighetsförsäkringen förnyas. 


Du har säkert en del funderingar när du fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu?

Den här broschyren från Trygg Hansa beskriver normalfallet och ger dig svar på de vanligaste frågorna.


 Info                                                                Certifikat tilläggsförsäkringIndividuell el-och varmvattenförbrukning  


El, debiteras 0,90 kr/kWh

Varmvatten, debiteras 20 kr/m3

Avräkningsperioder:


  • februari – 30 april, debiteras på avi avseende juli
  • 1 maj – 31 juli, debiteras på avi avseende oktober
  • 1 augusti – 31 oktober, debiteras på avi avseende januari
  • 1 november – 31 januari, debiteras på avi avseende april

OBS! Flyttavräkning regleras sinsemellan inflyttande respektive utflyttande medlem!


Namnändringar samt nycklar och tags


Om man av olika anledningar önskar ändra namnet/namnen som är kopplade till sin lägenhet kontaktar man själv föreningens tekniske förvaltare Esplanad. Maila eller ring in ändringarna samt adress och lägenhetsnr så ändrar Esplanad i portelefon, postbox, lista i trapphus samt tidningsställ. Mikael Andersson på Esplanad har även en fullmakt att bistå med hjälp av nya nycklar samt tags till föreningens medlemmar.


Mail: info@esplanad.nu

Tel: 031-788 28 00


Trapphus samt entréer


Dessa utrymmen skall hållas fria från skräp, cyklar och annat. Detta utgör en brandfara samt försvårar en eventuell utrymning. Eventuell dörrmatta skall ligga innanför lägenhetsdörren, inte i trapphuset. Detta för att trappstädning skall kunna utföras av vår fastighetsförvaltare. Räddningstjänsten avråder också från att ha dörrmattor i trapphusen, då dessa kan utgöra en brandfara.


Lägenhetsförråd/källareAv brand och säkerhetsskäl ska dörrar till förråden i källaren hållas stängda. Förvara inte föremål som kan orsaka brand och/eller explosion i förråden. Lämna inte heller något i gången utanför ditt förråd. För att undvika skador på din egendom vid eventuell översvämning rekommenderas att man inte ställer sina saker direkt på golvet. Har man förråd mot en yttervägg så tänk på att inte stapla saker direkt mot väggen. En luftspalt på ca 10 cm behövs för att inte färgen ska ta skada.


Hushållssopor och källsortering


innergården finns sopnedkast för kompost respektive hushållsavfall, dessa öppnas med din lägenhetsnyckel.

Det är inte tillåtet att lämna sopor utanför nedkasten, det ser både tråkigt ut samt lockar till sig råttor och andra skadedjur.


Det finns två miljöstationer i närheten, du hittar dem vid Kvibergs broväg samt på Lars Kaggsgatan, där kan du återvinna plast, tidningar, glas etc. Mer skrymmande sopor samt elavfall får ej lämnas på miljöstationen, dessa ansvarar du själv för att forsla bort till närmaste sopstation.


I samtliga rullstols/barnvagnsförråd finns det behållare för batterier, småelektronik och lampor.


Föreningsstämma - Möjlighet att påverka


Varje år före juni månads utgång hålls Ordinarie föreningssstämma. Dit är alla medlemmar välkomna. Tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämman delas en kallelse samt en kopia av föreningens årsredovisning ut.


Som medlem har man möjlighet att påverka genom att lämna in motioner samt att närvara vid stämman.Innergård samt cykelparkering


För allas trevnad är det ej tillåtet att rasta husdjur på innegården. Hundar är självklart välkomna, men bör hållas i koppel. Vi hjälps självklart åt att hålla rent på gården genom att plocka upp efter oss om vi grillat eller ätit.


Det är inte tillåtet att avfyra fyrverkerier från innegården, risken att raketer hamnar fel och detonerar på någons balkong är alldeles för stor.


Cyklar parkeras antingen utomhus vid cykelpollarna eller i föreningens cykelförråd på Aspirantgatan. 


Grillning


Det är tillåtet att grilla på lägenhetens uteplats, men bara med el samt gasolgrill. Förvaring och hantering av gasol måste ske enligt regelverk, se https://www.msb.se/


Placera inte gasolflaskan under grillen - Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppna. Placera därför inte gasolflaskan under grillen eller i utrymmen där temperaturen kan bli upp mot 65 grader C, t.ex. inglasade balkonger. Fören inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter fårförvaras där.

Kolgrill får användas, men bara på innergården. Tänk på att askan i grillen inte anses släckt förrän efter 72 timmar.

Oavsett var eller hur du grillar, tänk på att visa hänsyn till dina grannar när det gäller os och rök.


Så kallade rökspån är inte tillåtna att använda på grund av den kraftiga rökutvecklingen dessa skapar.


Balkong, uteplats, terrass


Har du blomlådor på balkongen? Häng dem på insidan, starka vindar gör att de kan lossna och trilla ner.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från din balkong / uteplats / terrass då detta kan locka till sig råttor.


Andrahandsuthyrning


För att hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs styrelsens godkännande oavsett längd på andrahandsuthyrningen.


Andrahandsuthyrning godkännes i max 2 år, 1 år i taget. Godkänd andrahandsuthyrning varar längst 1 år, därefter måste man lämna in en ny ansökan. Undantag: Andrahandsuthyrning med skälet att ”provsambo i ett parförhållande” godkännes i max 1 år, 6 månader i taget, därefter måste man lämna in en ny ansökan.


nk på att det är du som är medlem som ansvarar för samtliga förpliktelser mot Brf Löjtnantshjärtat.

 

Handläggningen kan ta uppemot 2 månader innan Brf Löjtnantshjärtat har fattat beslut. Skicka därför in ansökan i god tid före tänkt andrahandsuthyrning. 


Ansökningsblankett
Huskurage - En policy vid oro för våld i nära relation


Styrelsen har antagit en policy som vi ber samtliga medlemmar att ta del av.


Allmän Info                                                        Handlingsplan

Grannsamverkan i Kvibergsstaden


Brf Löjtnantshjärtats styrelse är initiavtagare till att Grannsamverkan har startats upp i hela vårt bostadsområde. För att effektivisera och förenkla det brottsförebyggande arbetet används kommunikations plattformen Coyards


Med Coyards kan du ta med dig Grannsamverkan var du än befinner dig. Det är lika enkelt att ta emot information som att rapportera om misstänkta händelser/iakttagelser och larma vid akuta situationer. Utöver vår gemensamma grupp kan du starta egna grupper där du själv väljer vilka du vill bjuda in.


Coyards är gratis att ladda ned och att använda och tjänsten fungerar på alla datorer med Internet samt att det finns appar för Android och iOS för läsplattor och smarta telefoner.


Vi har skapat en grupp i Coyards som vi vill att du går med i.

Sök efter gruppen: Kvibergsstaden


Polisens material                                               Info Coyards