Kontaktlista

 

Kontaktlista

 

Om Ni önskar komma i kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse vänligen maila till: styrelsen@brflojtnantshjartat.se

 

Det går även bra att lämna meddelanden i postboxen på Rustmästaregatan 15.

 

 

Felanmälan: Vardagar kl. 07.00-16.00 - Esplanad Förvaltning AB.

Telefon: 031 – 788 28 00

E-post: info@esplanad.nu

 

Esplanad Förvaltning har tagit över hanteringen av felanmälningar som kan

omfattas av garanti och logga dessa inför nästa, (5-års-), Garantibesiktning år 2020.

 

 

Allvarliga akuta fel övriga tider på dygnet: Låsinväst Svenska AB

Telefon: 031 – 80 24 24 eller 031 – 210 400

 

OBS! Jourutryckning som gäller det egna ansvaret inom lägenheten och som inte omfattas av

föreningens ansvar, kommer att debiteras bostadsrättsinnehavaren. Se längre ner för typfall av jour.

 

 

Felanmälan hissar dygnet runt: Kone AB

Telefon: 0771 – 50 00 00

 

Vid felanmälan är det viktigt att man nämner att föreningen har ett jouravtal med Kone som innebär att reparatör skickas ut även utanför ordinarie arbetstider, som är vardagar kl. 07.00-16.00. Gör alltså felanmälan själv direkt så att åtgärd kan sättas in snabbare. Meddela även styrelsen via mail att felanmälan är gjord.

 

 

Felanmälan vitvaror: Bosch-Siemens

Telefon: 0771-11 22 77

 

Du ansvarar själv för felanmälan av dina vitvaror till Bosch-Siemens (BSH).

Innan du kontaktar BSH så skriv ner aktuellt E-numret på vitvaran. Numren hittar du på

följande ställe, eller i bruksanvisningen där det ligger en extra märkesskylt.

 

Kyl: vänster innervägg långt ner

Frys, kyl/frys: lika kyl

Diskmaskin, ugn, mikro: luckans kant
Tvättmaskin, torktumlare: luckan

Häll: undersida

 

 

Felanmälan månadsavgift och parkeringsavgift: Nabo AB

Telefon: 0722 - 03 30 71

E-post: sandra.back@nabo.se

 

Eventuella felaktigheter vad gäller din månadsavgift hanteras av den ekonomiska förvaltaren,

Nabo AB.

 

 

Felparkering eller olovlig parkering: P-Tjänst AB

Telefon: 031 - 51 88 10

 

Om din förhyrda p-plats olovligt används av utomstående eller om något fordon blockerar räddningsväg.

 

 

Felanmälan Bredband, TV, Telefoni: Telenor

Telefon: 020 - 222 222

 

Kontakta även Telenor i samband med tillträde och utträde av lägenhet för att ansluta eller avsluta din personliga kundbild hos dem gällande utrustning och personliga tjänstetillval.

 

 

Typfall jour

 

Vattenläckor

Läckor i vattensystemet eller om det regnar in och riskerar att skada huset och som inte går att hindra tillfälligt.

 

Dörrar som inte går att låsa

Om något fönster eller lägenhetsdörr/ytterdörr satt sig eller kärvat fast så att den inte går att låsa/stänga.

 

Elfel

Om vitala delar i lägenheten/huset, t.ex. frys eller värmecentral blir strömlösa. Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare innan ni ringer. Är hela hemmet strömlöst ligger felet troligen hos nätleverantören.

 

Totalstopp i avloppet

Om avloppet är igensatt på alla toaletter, handfat eller duschar.

 

Typfall ej jour

 

Varmvatten

Uteblivet varmvatten beror många gånger på driftstörning eller stopp i fjärrvärme-leveransen. Kontrollera därför alltid att fjärrvärmens till- och frånledningar är varma innan du ringer akutjouren. Är de inte det ska du ta kontakt med din fjärrvärmeleverantör. Om det inte kommer något vatten alls ligger felet antagligen hos vattenleverantören.

 

Inbrott

Skador på lägenheten/huset efter ett inbrott hanteras via din hemförsäkring.

 

Vitvaror (utom frys)

Alla vitvaror utom frysen klarar sig över natten. Är vitvarorna strömlösa över en helg kan du ringa jouren. Om en vitvara är trasig ringer du själv och felanmäler till BSH, för telefonnummer se ovan.

 

Värme och ventilation

Lägenhet/hus med vattenburen värme och golvvärme i bottenplan kyls av relativt långsamt och klarar sig över natten i de flesta fall. Är det minusgrader ute och du har kontrollerat att fjärrvärmens till- och frånledningar är varma kan du ringa jouren, i annat fall vänder du dig till fjärrvärmeleverantören.