Mäklarinfo & Bankinfo

Information till Mäklare och Bank/Kreditinstitut.

 

 

Vem är ansvarig för pantförteckning och mäklarbild/lägenhetsregister?

Husjuristerna AB hanterar detta och därmed ska alla dokument skickas dit.

 

Brf Löjtnantshjärtat 

C/O Husjuristerna i Göteborg AB

Banehagsliden 2

414 51 Göteborg 

 

 

Vart skickas in- och utträdesansökan?

Husjuristerna AB hanterar detta och därmed ska alla dokument skickas dit.

 

Brf Löjtnantshjärtat 

C/O Husjuristerna i Göteborg AB

Banehagsliden 2

414 51 Göteborg

 

 

Har föreningen några egna blanketter för medlemsansökan, eller kan vi använda våra egna?

Föreningen har inga egna blanketter men kontakta Husjuristerna AB för mer info.

 

 

Hur tas beslut om medlemskap, löpande eller vid styrelsemöte?

Beslut av medlemsskap tas löpande i de flesta fall men kan vid behov skjutas upp till nästa styrelsemöte.

 

 

Finns det speciella önskemål innan godkännande av medlem, tex UC eller om ni önskar träffa köparen?

Styrelsen gör en UC innan de godkänner en ny medlem.

 

 

Hur ofta hålls styrelsemöte?

Styrelsemöte hålls den andra onsdagen i varje månad (med undantag för uppehåll under sommar samt ev helgdagar).

 

 

När hålls Ordinarie Föreningsstämma?

Enligt stadgarna innan juni månads utgång men vanligtvis hålls den under maj månad.

 

 

Finns det några speciella åtagande för medlemmarna? (t.ex gårdsstädning)

Inga i dagsläget då den löpande driften utförs av olika förvaltare som man betalar via sin avgift.

 

 

Är det OK att installera riktig fläkt eller bara kolfilterfläkt?

Föreningens ventilationssystem tillåter endast kolfilterfläkt.

 

 

Finns det någon tvättstuga?

Nej, samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.

 

 

Vart är förråden belägna?

I källaren på Kadettgatan 1. Förråd finns ej tillgängligt till föreningens samtliga 70 lägenheter. Stäm av med säljaren om det finns tillhörande förråd till aktuellt objekt. Föreningen förfogar över 2st extraförråd som går att hyra för 250kr/mån. Till dessa är det separat kö och för närvarande är båda uthyrna.

 

 

Är vinden exploaterad eller är det förråd på vinden?

Det finns inga vindsförråd eller gemensammma vindsutrymmen.

 

 

Finns det några beslut om att höja eller sänka månadsavgiften?

Ingen höjning eller sänkning av den nuvarande avgiften planeras för 2021. Eventuella beslut om ändringar görs i samband med att nästkommande års budget sätts under sista kvartalet varje år.

 

 

Vad ingår i avgiften? Ingår IP-telefoni och bostadsrättstillägg?

Bostadsrättstillägg för hemförsäkring ingår, (boende måste dock skaffa själva hemförsäkringen själv).

 

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor som innefattar Telefoni, IP-TV (T-1 Bas), samt Bredband 250/250 Mbit/s.

Här finns det möjlighet att uppgradera sitt TV-utbud samt Internethastighet separat. Telenor Stream ingår även i gruppavtalet. Medlemmar ansvarar själva för att kontakta Telenor i samband med tillträde och utträde av lägenhet för att ansluta eller avsluta sin personliga kundbild hos Telenor gällande utrustning och personliga tjänstetillval. 
Telefon: 020 - 222 222

 

Uppvärmning och kallvatten ingår i avgiften. El-och varmvattenförbrukning avräknas och faktureras 4ggr/per år.

 

OBS! Flyttavräkning regleras sinsemellan inflyttande respektive utflyttande medlem!

 

Avräkningsperioder:

 

  • 1 februari – 30 april, debiteras på avi avseende juli
  • 1 maj – 31 juli, debiteras på avi avseende oktober
  • 1 augusti – 31 oktober, debiteras på avi avseende januari
  • 1 november – 31 januari, debiteras på avi avseende april

 

 

Har det utförts någon radonmätning eller ska det göras en?

Radonmätning är ej utförd och planeras ej att göras under 2021. Föreningens mark är beläget i ett lågriskområde för radon dvs mark som utgörs av silt eller lera.

 

 

Godkänner föreningen en juridisk person som köpare?

Nej

 

 

Tillåter föreningen delat ägande? Finns det några restriktioner i så fall?

Det är tillåtet att flera personer står som ägare ev en lägenhet dock är lägsta andel 90/10

 

 

Betalar föreningen någon tomträttsavgäld?

Nej, föreningen äger sin mark.

 

 

Är det tillåtet att ställa upp entréportarna under visningar?

Nej, för att minimera risken för att obehöriga vistas i trapphusen är detta ej tillåtet. Dessutom saknas det en uppställningsfunktion i dörrmekaniken och motorn tar skada när entréporten ställs upp med en sten eller liknande. Vänligen hänvisa spekulanter till att använda porttelefonen alternativt ringa till ansvarig mäklare.

 

Tänk på att det råder förbud mot affischerings och skyltning i hela Kvibergsstaden