Parkering

Parkering

 

Numrerade parkeringsplatser på Aspirantgatan, Rustmästaregatan och Kadettgatan.

Här gäller grönfärgat parkeringstillstånd och kostar 500 kr/mån.

 

Observera att det med detta parkeringstillstånd enbart är tillåtet att parkera på den numrerade plats som står förtryckt på p-kortet!

 

För att minska risken för att obehöriga parkerar på medlemmars förhyrda p-platser har styrelsen beslutat att parkeringstillstånd tillsvidare ska användas.

 

Om din förhyrda p-plats olovligt används av utomstående, kontakta P-Tjänst AB på tel: 031 - 51 88 10

Detta gäller även ifall något fordon under längre tid blockerar räddningsväg.

 

Föreningen förfogar över totalt 38 st p-platser på:

 

  • Rustmästaregatan, nr 281 - 292 samt 253 - 254.

 

  • Kadettgatan, nr 266 - 280. 

 

  • Aspirantgatan, nr 293 - 300 samt 302, 317 - 318

 

 

För närvarande är det separat kö till föreningens alla p-platser.

Kontakta Sandra Bäck hos Nabo AB om du önskar sätta upp dig i kö!

 

Mail: sandra.back@nabo.se

Tel: 0722 - 03 30 71

 

 

Vid överlåtelse av nyttjanderättshavarens bostadsrätt får bilplatsavtalet ej överlåtas på ny bostadsrättshavare!

 

Tänk på att nyttjanderätten är förverkad och föreningen är berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan:

 

    - om avgiften betalas mer än åtta dagar efter förfallodagen.

    - om bilplatsen överlåts utan upplåtarens samtycke.

    - om nyttjanderättshavaren i övrigt åsidosätter avtalad förpliktelse.

 

Se ritning för detaljinfo kring närområdets parkeringar.

 

  • Rosa fält tillhör Brf Löjtnantshjärtat.
  • Gula fält tillhör Brf Bellevue Park.
  • Gröna fält är besöksparkeringar öppna för alla.

 

Parkeringsöversikt - OBS! Vissa justeringar har gjorts på Aspirantgatan efter att kartan ritades.